Uddannelsen

Kiropraktorerne er igennem de fleste år blevet uddannet i USA eller England. I dag tager de fleste kiropraktorer uddannelsen ved Syddansk Universitet i Odense. Den består af en 5 årig kandidatuddannelse i klinisk biomekanik, det vil sige læren om, hvordan bevægeapparatet fungerer.

Kiropraktoruddannelsen bygger på forskning.

For at opnå autorisation som kiropraktor, skal man efter studiet gennemgå en 1 årig turnusuddannelse hos en praktiserende kiropraktor.

Siden 1992 har kiropraktorerne været autoriserede af Sundhedsstyrelsen, og den Offentlige Sygesikring samt sygesikringen ”danmark” yder tilskud til behandling hos kirorpaktoren.

Odense har opbygget et levende forskningsmiljø ved universitetet og ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, der er en særligt finansieret forsknings- og uddannelsesinstitution.

www.ou.dk